Przyroda
 
Przyrodo. witaj! 5 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Gromek Ewa, Kłos Ewa, Kofta Wawrzyniec
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
Uzupełnij tabelę. Dopisz po dwie cechy 4.06 gwiazdek na podstawie 17 opinii

Uzupełnij tabelę. Dopisz po dwie cechy

2 Zadanie

A. Pas pobrzeży

 • obecność wydm nadmorskich oraz licznych ujść rzecznych;
 • różne typy wybrzeży: wysokie (z klifami, czyli stromymi, nadmorskimi urwiskami) lub niskie z szeroką, piaszczystą plażą;

B. Pas pojezierzy

 • liczne jeziora, bagna i torfowiska;
 • duże obszary leśne;

C. Pas nizin środkowopolskich

 • tereny równinne lub lekko faliste;
 • obecność licznych dużych dolin rzecznych, np. Wisły, Odry czy Bugu;

D. Nizina Mazowiecka

 • największa Polska kraina geograficzna;
 • dobrze rozwinięte sadownictwo i warzywnictwo, zwłaszcza w okolicach Warszawy;

E. Wyżyna Lubelska

 • liczne wąwozy lessowe;
 • bardzo żyzne czarnoziemy wytworzone na lessach umożliwiły rozwój rolnictwa;

F. Wyżyna Śląska

 • wiele surowców mineralnych, co umożliwiło rozwój przemysłu;
 • duże przekształcenie krajobrazu i zanieczyszczenie powietrza;

G. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

 • zbudowana ze skał wapiennych;
 • tereny atrakcyjne turystycznie, ponieważ znajduje się tam wiele zabytkowych zamków i baszt;

H. Góry Świętokrzyskie

 • najniższe i najstarsze góry w Polsce;
 • gołoborza na stokach najwyższych szczytów;

I. Tatry

 • najwyższe góry w Polsce;
 • piętrowość klimatyczno-roślinna;