Przyroda
 
Przyrodo. witaj! 5 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Gromek Ewa, Kłos Ewa, Kofta Wawrzyniec
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016

Na podstawie barw określ, jaki obszar (nizinny, wyżynny

3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie

A. górski

B. wyżynny

C. nizinny