Przyroda
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Janina Ślósarczyk, Ryszard Kozik, Feliks Szlajfer
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016
Na podstawie dodatkowych źródeł informacji opisz atrakcje jednego z 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Na podstawie dodatkowych źródeł informacji opisz atrakcje jednego z

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

Atrakcje turystyczne w Czechach:

  • Wschodnioczeski Kuks- W pięknej wiosce z wieloma drewnianymi domami, na drugim brzegu rzeki wznosi się monumentalny kompleks barokowy, który niegdyś należał do najbardziej znanych uzdrowisk na ziemiach czeskich.
  • centrum Pragi- obecna w nim duża ilość zabytkowych kościołów i budowli umożliwia zobaczenie bogactwa różnych stylów architektonicznych  
  • Mariańskie Łaźnie to ele­ganc­kie domy uzdro­wi­sko­we w oto­cze­niu ma­low­ni­czych par­ków.Jest to mia­sto, które w okre­sie swej naj­więk­szej sławy go­ści­ło pa­nu­ją­ce głowy i ar­ty­stów, a do dziś za­li­cza­ne jest do naj­pięk­niej­szych miast uzdro­wi­sko­wych w Eu­ro­pie.
  • Czeski Krumlov- na uwagę w tym mieście zasługuje mo­nu­men­tal­na pa­no­ra­ma zamku gó­ru­ją­ce­go nad ma­low­ni­czą re­ne­san­so­wą ar­chi­tek­tu­rą mia­stecz­ka le­żą­ce­go u jego stóp.