Przyroda
 
Tajemnice przyrody 5. Zeszyt ćwiczeń cz. 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Jolanta Golanko, Dominik Marszał, Urszula Moździerz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014

Zapoznaj się z planem Zakopanego i wykonaj

1 Zadanie
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

a)

  • Która ulica - Sabały, Tetmajera czy Goszczyńskiego - ma ok. 400 m długości?

 

Należy obliczyć długość każdej ulicy na planie, a następnie pomnożyć ją przez 18 000 - ponieważ, zgodnie z podaną skalą 1 cm na planie odpowiada 18 000 cm w rzeczywistości.

1 cm na planie ---> 18 000 cm w rzeczywistości

1 cm na planie --> 180 m w rzeczywistości

 

Obliczenia:

1. Ulica Sabały:

Długość ulicy na planie: 2 cm

Długość ulicy w rzeczywistości: 2 cm 18 000 cm = 36 000 cm

36 000 cm = 360 m

2. Ulica Tetmajera:

Długość ulicy na planie: 1,4 cm + 2,7 cm = 4,1 cm

Długość ulicy w rzeczywistości: 4,1 cm 18 000 cm = 73 800 cm

73 800 cm = 738 m

3. Ulica Goszczyńskiego:

Długość ulicy na planie: 2,7 cm

Długość ulicy w rzeczywistości:  2,8 cm 18 000 cm = 50 400 cm

50 400 cm = 504 m

 

Odpowiedź: Około 400 m ma ulica Sabały.

 

  • Jaką odległość musi pokonać turysta (...)

Obliczenia:

Odległość na planie: 4,2 cm

Odległość w rzeczywistości: 4,2cm 18 000 cm = 75 600 cm= 756 m

75 600 cm = 756 m

 

Odpowiedź: Turysta musi pokonać odległość 756m.

 

b)

Thumb s10z1

 

Odległość na planie mierzona sznurkiem: 14 cm

Odległość w rzeczywistości: 14 cm  18000 cm = 252 000 cm

252 000 cm = 2 520 m = 2,52 km

Odpowiedź: Rzeczywista odległość między stacją kolei liniowo-terenowej a skocznią Wielka Krokiew wynosi 2,52 km.