Przyroda
 
Przyrodo. witaj! 6 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014

Uzupełnij tabelę. Wpisz odpowiednie nazwiska podróżników

4 Zadanie
5 Zadanie

1. Arystoteles

2. Krzysztof Kolumb

3. Paweł Edmund Strzelecki

4. Eratostenes