Przyroda
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014

Wyszukaj i zanotuj podstawowe informacje na temat

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Polski Czerwony Krzyż

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi są: koła, kluby, grupy i inne zespoły, w których są zrzeszeni członkowie. Organizacja ta ma szeroki zakres celów, kilka z nich to m.in. wspomaganie w czasie konfliktu zbrojnego wojskowej i cywilnej służby zdrowia; prowadzenie działalności humanitarnej na rzecz ofiar konfliktów zbrojnych; prowadzenie działalności w dziedzinie ochrony zdrowia, w tym w zakresie poprawy zdrowia publicznego; przeciwdziałanie uzależnieniom.