Przyroda
 
Przyrodo. witaj! 6 (Podręcznik)
 
Autorzy: Gromek Ewa, Kłos Ewa, Kofta Wawrzyniec
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Porównaj sposoby wykonywania czynności życiowych przez 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  • rośliny odżywiają się samożywnie, a większość zwierząt cudzożywnie
  • zarówno rośliny jak i zwierzęta oddychają z udziałem tlenu
  • rośliny przeprowadzają wymianę gazową za pośrednictwem aparatów szparkowych, a zwierzęta przez płuca, tchawki lub skrzela
  • rośliny wydalają zbędne subtancje do wodniczek w komórkach, a zwierzęta na zewnątrz organizmu
  • część roślin rośnie do pewnego wieku, a część przez całe życie, natomiast wszystkie zwierzęta wzrastają do pewnego wieku
  • rośliny rozmnażają się płciowo i bezpłciowo, a zwierzęta głównie płciowo, rzadko bezpłciowo