Przyroda
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Gromek Ewa, Kłos Ewa, Kofta Wawrzyniec
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Wymień cechy wspólne gadów i płazów, a także różnice między nimi. 5.0 gwiazdek na podstawie 3 opinii

Wymień cechy wspólne gadów i płazów, a także różnice między nimi.

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

Cechy wspólne:

  • zmiennocieplność
  • oddychanie za pomocą płuc
  • jajorodność

Różnice:

  • skóra gadów jest pokryta łuskami, a płazów nie;
  • skóra płazów jest pokryta śluzem, a gadów nie;
  • płazy przeprowadzają wymianę gazową również za pomoca skóry, a gady tylko za pomocą płuc;
  • płazy przeprowadzają zapłodnienie głównie zewnętrzne, natomiast gady głównie wewnętrzne;
  • płazy rozmnażają się w wodzie, gady na lądzie;