Przyroda
 
Przyrodo. witaj! 6 (Podręcznik)
 
Autorzy: Gromek Ewa, Kłos Ewa, Kofta Wawrzyniec
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014

Wymień cechy wspólne gadów i płazów, a także różnice między nimi.

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

Cechy wspólne:

  • zmiennocieplność
  • oddychanie za pomocą płuc
  • jajorodność

Różnice:

  • skóra gadów jest pokryta łuskami, a płazów nie
  • skóra płazów jest pokryta śluzem, a gadów nie
  • płazy przeprowadzają wymianę gazową również za pomoca skóry, a gady tylko za pomocą płuc
  • płazy przeprowadzają zapłodnienie wewnętrzne, a gady zewnętrzne
  • płazy rozmnażają się w wodzie, gady na lądzie