Przyroda
 
Przyrodo. witaj! 6 (Podręcznik)
 
Autorzy: Gromek Ewa, Kłos Ewa, Kofta Wawrzyniec
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014

Wyżyna Śląska, Wyżyna Krakowsko- Częstochowska, Wyżyna Kielecka, Wyżyna Lubelska