Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Dobrowolska Małgorzata, Jucewicz Marta, Karpiński Marcin
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2013
Skonstruuj (za pomocą cyrkla i linijki) kilka różnych trójkątów, tak aby odcinek AB był przeciwprostokątną (...) 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Skonstruuj (za pomocą cyrkla i linijki) kilka różnych trójkątów, tak aby odcinek AB był przeciwprostokątną (...)

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Kąt wpisany oparty na średnicy okręgu jest kątem prostym, dlatego aby skonstruować trójkąt prostokątny o przeciwprostokątnej AB wystarczy skonstruować okrąg o średnicy AB, a trzeci wierzchołek trójkąta C wybrać dowolnie spośród punktów leżących na okręgu

Etapy konstrukcji:

1. Dzielimy odcinek AB na połowę, czyli konstruujemy jego symetralną:

   a) ustawiamy rozwartość cyrkla większą niż połowa odcinka AB

   b) kreślimy z punktów A i B po dwa łuki - w górę i w dół

   c) łączymy ze sobą punkty przecięcia łuków

   d) punkt przecięcia symetralnej z odcinkiem AB nazywamy O - jest to środek okręgu o średnicy AB

2. Wbijamy nóżkę cyrkla w punkt O i kreślimy okrąg o promieniu OA

3. Na okręgu w dowolnym miejscu zaznaczamy punkt C (na rysunku zaznaczono 4 takie punkty), trójkąt ABC jest trójkątem prostokątnym o przeciwprostokątnej AB.