Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Dobrowolska Małgorzata, Jucewicz Marta, Karpiński Marcin
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2013

Wpisz przy rysunkach długości zaznaczonych odcinków.

4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie

trapez prostokątny

prowadzimy wysokość, która tworzy w bokami trapezu trójkąt prostokątny, można skorzystać więc z twierdzenia Pitagorasa:

 

 

 

 

 

 

prostokąt

przekątna z bokiem długości 6 tworzy trójkąt prostokątny, można więc skorzystać z twierdzenia Pitagorasa:

 

 

 

 

 

równoległobok

najpierw szukamy długości dłuższego boku równoległoboku, dłuższa przekątna z wysokością i przedłużeniem dłuższej podstawy tworzy trójkąt prostokątny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

romb

przekątne przecinają się w połowie i pod kątem prostym

 

 

 

 

  Thumb 54