Matematyka
 
Matematyka z kluczem 6. Zeszyt ćwiczeń część 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014

Pięć prostych przecina się tak, jak pokazano na rysunku. Oblicz miary kątów czworokąta KLMN.

9 Zadanie
10 Zadanie
11 Zadanie