Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Uzupełnij diagramy. We wszystkich diagramach wynik w ostatnim okienku powinien być jednakowy. 4.0 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Uzupełnij diagramy. We wszystkich diagramach wynik w ostatnim okienku powinien być jednakowy.

11 Zadanie
12 Zadanie
13 Zadanie
14 Zadanie

PIERWSZY DIAGRAM

 (wpisujemy w pierwsze puste okienko)

 (drugie okienko)

`1/3*1,5=1/3*strike15^3/strike10^2=1/strike3^1*strike3^1/2=1/1*1/2=1/2` (trzecie okienko)

`1/2*4,8=1/2*48/10=1/1*24/10=24/10=2,4` (czwarte okienko)

 

 

DRUGI DIAGRAM

`1/13*39/100=1/1*3/100=3/100=0,03` 

`3/100*40=3/10*4=12/10=1,2` 

`1,2*3=3,6` 

`3,6*2/3=strike36^12/10*2/strike3^1=` `12/10*2/1=24/10=2,4` 

 

 

 

TRZECI DIAGRAM

`2 1/5*2 3/22=strike11^1/5*47/strike22^2=` `1/5*47/2=47/10=4,7` 

`47/10*2/47=1/10*2/1=2/10=0,2` 

`0,2*2,625=2/10*2625/1000=5250/10000=0,525`  

`0,525*4 4/7=strike525^75/1000*32/strike7^1=` `75/1000*32/1=` `2400/1000=2,4`