Matematyka
 
Matematyka z kluczem 6. Zeszyt ćwiczeń część 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F - jeśli jest fałszywe. 4.73 gwiazdek na podstawie 11 opinii

Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F - jeśli jest fałszywe.

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

Liczba -5 jest większa od -2 - FAŁSZ (na osi liczbowej liczba -5 leży 5 jednostek na lewo od 0, a liczba 2 leży 2 jednostki na lewo od 0, więc liczba 2 leży bardziej na prawo, co oznacza, że jest większa)

 

Liczba 2 jest mniejsza od liczby -4 - FAŁSZ (liczba 2 jest liczbą dodatnią, a liczba -4 jest liczbą ujemną. Każda liczba dodatnia jest większa od dowolnej liczby ujemnej )