Matematyka
 
Matematyka z kluczem 6. Zeszyt ćwiczeń część 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Podkreśl zielonym kolorem te działania, których wynik jest dodatni, a niebieskim te, których wynik jest ujemny. (...) 4.67 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Podkreśl zielonym kolorem te działania, których wynik jest dodatni, a niebieskim te, których wynik jest ujemny. (...)

4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie
7 Zadanie

  - najpierw mnożymy liczbę ujemną przez dodatnią, czyli wynik jest ujemny; następnie dzielimy przez liczbę ujemną - wynik jest dodatni (iloraz 2 liczb ujemnych jest dodatni), na końcu tą liczbę dodatnią mnożymy przez liczbę ujemną -23, więc ostateczny wynik jest ujemny ( podreślić na niebiesko) 

 

 wynik jest dodatni, ponieważ liczba 245 jest większa od liczby 222 ( podreślić na zielono) 

 

( otoczyć zółtą pętlą ) 

 

 wynik będzie dodatni, ponieważ wynikiem mnożenia dwóch liczb ujemnych jest liczba dodatnia ( podreślić na zielono) 

 

 pierwszy czynnik jest dodatni (uzasadnienie wyżej), drugi jest ujemny, więc wynik będzie ujemny ( podreślić na niebiesko) 

 

  jeśli w mnozeniu jednym z czynników jest 0, to wynikiem jest 0    ( otoczyć zółtą pętlą )   

 

 wynik będzie ujemny, od liczby ujemnej jeszcze coś odejmujemy, co jeszcze bardziej ją zmniejsza ( podreślić na niebiesko) 

 

 ( otoczyć zółtą pętlą ) 

 

  najpierw dzielimy przez siebie 2 liczby ujemne, więc wynik jest dodatni, a następnie ten wynik dzielimy przez liczbę ujemną, więc ostateczny wynik jest ujemny ( podreślić na niebiesko) 

 

  wynik będzie dodatni, ponieważ 123 jest większe niż 32 ( podreślić na zielono)