Chemia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2012

Przeanalizuj informacje zawarte w tabeli i sformułuj

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5* Zadanie
6* Zadanie

Wraz ze wzrostem długości łańcucha węglowodorowego rośnie temperatura wrzenia. Im więcej węgli w cząsteczce aminy, tyl rozpuszczalnośc w wodzie jest słabsza. Aminy o małej ilości węgli (1-2) sa gazami, natomiast aminy o większej ilości węgli (powyżej 2 węgli) sa cieczami.