Chemia
 
Chemia Nowej Ery 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2012

Palniki acetylenowo-tlenowe wykorzystuje się do cięcia i spawania metali, ponieważ płomień ma bardzo wysoką temparaturę  , natomiast płomień spalania metanu (główny składnik gazu ziemnego) ma temperaturę o wiele niższą   

Produkty spalania acetylenu są zależne od ilości tlenu dostarczanego podczas reakcji. Jeśli zastosujemy duży nadmiar tlenu, to produktami spalania całkowitego będą tlenek węgla(IV) i woda  . Gdy tlenu jest mniej zachodzi spalanie niecałkowite, w wyniku którego powstaje tlenek wegla(II) i woda   W przypadku, gdy ilość tlenu jest jeszcze bardziej ograniczona produktami reakcji jest wegiel (sadza) i woda