Chemia
 
Chemia Nowej Ery 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2012

W wyniku fermentacji alkoholowej glukozy otrzymano

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie

  

        x                                         2,3kg

  

  

Układamy proporcję:

z 180u    powstaje    

z x    powstaje 2,3kg    

    

 

 

Odpowiedź: Reakcji fermentacji uległo 4,5kg glukozy.