Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Jerzy Chodnicki, Mirosław Dąbrowski, Agnieszka Pfeiffer
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Na rysunku przedstawiono w podanych skalach siatki... 4.33 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Na rysunku przedstawiono w podanych skalach siatki...

6 Zadanie

 

`I.`  

Siatka składa się z 6 jednakowych kwadratów o boku 2 cm (na rysunku). 

Skala 3:1 oznacza, że rysunek jest 3 razy większy niż w rzeczywistości, czyli wymiary rzeczywiste są 3 razy mniejsze niż wymiary na rysunku i wynoszą one: 

`2\ cm:3=2/3\ cm`  

 

 

`II.`

Siatka skłąda się z 4 prostokątów o wymiarach 1 cm x 2 cm oraz z 2 kwadratów o boku 2 cm. Skala 5:1 oznacza, że rysunek jest 5 razy większy niż w rzeczywistości, więc rzeczywiste wymiary są 5 razy mniejsze i wynoszą:

`1\ cm:5=1/5\ cm`  

`2\ cm:5=2/5\ cm`  

 

 

 

 

`b)`  

Na pole powierzchni pierwszej bryły składa się 6 jednakowych kwadratów: 

`P_I=strike6^2*2/strike3^1\ cm*2/3\ cm=8/3\ cm^2=2 2/3\ cm^2`    

 

Na pole powierzchni drugiej bryły składają się 4 prostokąty oraz 2 kwadraty: 

`P_(II)=4*2/5 \ cm*1/5\ cm+2*2/5\ cm*2/5\ cm=8/25\ cm^2+8/25\ cm^2=16/25\ cm^2`