Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014

Uzupełnij tabelę.

7 Zadanie
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

 

Liczba I   Liczba II   Iloczyn liczby I i liczby II  Odwrotność iloczynu liczby I i liczby II Odwrotność liczby I Odwrotność liczby II Iloczyn odwrotnośći liczby O i liczby II
`20/6=10/3` `4/3` `5/2` `4/3*5/2=20/6=10/3`
`4` `5` `4*5=20` `1/20` `1/4` `1/5` `1/4*1/5=1/20`
`2` `3` `2*3=6` `1/6` `1/2` `1/3` `1/2*1/3=1/6`
`2 1/5=11/5` `3` `11/5*3=33/5` `5/33` `5/11` `1/3` `5/11*1/3=5/33`

Odwrotność iloczynu dwóch liczb jest równa iloczynowi odwrotności tych dwóch liczb. 

 

Liczb I Liczb II Suma liczny I i liczby II Odwrotność sumy liczy I i liczby II Odwrotność liczby I  Odwrotność liczby II Suma odwrotnośći liczby I i liczby II
`1/4` `1/5` `1/4+1/5=5/20+4/20=9/20` `20/9` `4` `5` `4+5=9`
`3/4` `1/9` `2/3+1/9=6/9+1/9=7/9` `9/7` `4/3` `9` `9+3/2=9+1 1/2=10 1/2`
`3` `6` `3+6=9` `1/9` `1/3` `1/6` `1/3+1/6=2/6+1/6=3/6=1/2`
`2` `4` `2+4=6` `1/6` `1/2` `1/4` `1/2+1/4=2/4+1/4=3/4`
`5` `1 1/3=4/3` `5+1 1/3=6 1/3=19/3` `3/19` `1/5` `3/4` `1/5+3/4=4/20+15/20=19/20`

 

Odwrotność sumy dwóch liczb nie jest równa sumie odwrotności tych dwóch liczb.