Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Braun Marcin, Mańkowska Agnieszka, Paszyńska Małgorzata
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2012

Oblicz. -> Jeśli poprawnie wykonasz trzy kolejne przykłady z jednego

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

poziom A

poziom B 

`c) 9-5+3=4+3=7`

`d) 2+14-8= 16-8=8`

`e) 30:5*3= 6*3=18`

`f) 10-4+3=6+3=9`

poziom C

`a) 3*4:6*2=12:6*2=2*2=4`

`b) 18:3*2:4= 6*2:4=12:4=3`

`c) 8-4+2-1=4+2-1=6-1=5`

`d) 8:2*4:2=4*2=8`

`e) 12-1+7+3=11+10=21`

`f) 8+5+12-4=13+12-4=25-4=21`

poziom D

`a) 12+8:4= 12+2=14`

`b) 9-3*2=9-6=3`  

`c) 6*3-2=18-2=16`  

`d) 21+14:7=21+2=23`  

`e) 6+9:3=6+3=9`

`f) 8+2*5=8+10=18`

poziom E

`a) 2*3+4*6=6+24=30`

`b) 32:4-3*2= 8-6=2`

`c) 21:7- 16:8= 3-2=1`

`d) 3*5+8:4=15+2=17`

`e) 5*6+15:3=30+5=35`

`f) 16:4+4*8=4+32=36`

MISTRZ

`a) 30:2*3-4*(6+4-1)=15*3-4*9=45-36=9`

`b) 6*32-(4*23+4)=6*9-(4*8+4)=54-(32+4)=54-36=18`

`c) 23+2*(98:7+5*3)= 8+2*(14+15)= 8+2*29= 8+58=66`

`d) (16+28):4-8+22*8=44:4-8+4*8=11-8+32=3+32=35`

`e) [42+2*(6+3)]:2=(16+2*9):2=(16+18):2=34:2=17`

`f) {[75-(29+31)]:5}*(48:12)= ((75-60):5)*4=15:5*4=3*4= 12`