Matematyka
 
Matematyka z pomysłem 4. Zeszyt ćwiczeń część 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Dubiecka-Kruk Barbara, Piskorski Piotr, Gleirscher Agnieszka, Malicka Ewa, Pytlak Ewa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014

Zapisz cyframi oraz słownie liczby...

9 Zadanie
10 Zadanie

- 1002 - tysiąc dwa 

- 515 - pięćset pietnaście

- 7606 - siedem tysięcy sześćset sześć

- 3746 - trzy tysiace siedemset czterdziści sześć

- 3102 - trzy tysiące sto dwa