Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Dubiecka-Kruk Barbara, Piskorski Piotr, Gleirscher Agnieszka, Malicka Ewa, Pytlak Ewa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015

`a) 98:2=(100-2):2=100:2-2:2=50-1=49 spr. 49*2=40*2+9*2=80+18=98`

`b) 96:6=60:6+36:6=10+6=16 spr. 16*6=10+6+6*6=60+36=96`

`c) 65:5=50:5+15:5=10+3=13 spr. 13*5=10*5+3*5=50+15=65`

`d) 63:3= 60:3+3:3=20+1=21 spr. 21*3=20*3+1*3=60+3=63`

`e) 56:4=40:4+16:4=10+4=14 spr. 14*4=10*4+4*4=40+16=56`

`f) 39:3=30:3+9:3=10+3=13 spr. 13*3=10*3+3*3=30+9=39`

`g) 804:4=800:4+4:4=200+1=201 spr. 201*4=200*4+4*1=800+4=804`

`h) 510:3=300:3+210:3=100+70=170 spr. 170*3=100*3+70*3=300+210=510`