Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Dubiecka-Kruk Barbara, Piskorski Piotr, Gleirscher Agnieszka, Malicka Ewa, Pytlak Ewa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Zapisz słownie podane liczby. 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

a)

siedemdziesiąt sześć

sto sześć

dwieście pięćdziesiat osiem

trzysta dziewiędziasiąt dziewięć

b) 

9876 - dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć

5025 - pięć tysięcy dwadzieścia pięć 

54 102 - pięćdziesiąt cztery tysiące sto dwa

654 076 - sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt sześć

c) 

1 054 000 - jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące

2 500 000 - dwa miliony pięćset tysięcy

11 807 349 - jedenaście milionów osiemset siedem tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć

125 521 993 - sto dwadzieścia pięć milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy