Chemia
 
Chemia w zadaniach i przykładach (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Uzgodnij ogólne równania reakcji spalania całkowitego i niecałkowitego podanych alkoholi 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Uzgodnij ogólne równania reakcji spalania całkowitego i niecałkowitego podanych alkoholi

514 Zadanie
515 Zadanie
516 Zadanie
517 Zadanie
518 Zadanie
519 Zadanie
520 Zadanie

a)     

Równania uzupełniamy tak , jak w matematyce tzn. z obu stron równania musi być ta sama liczba atomów. Rozpoczynamy od węgla , skoro po lewej stronie jest n atomów węgla to po prawej też tyle ich będzie 

 

Podobnie uzupełniamy współczynniki przy wodzie , mając na uwadze dodatkowy wodór przy grupie -OH Wówczas wychodzi , że po lewej stronie jest 2n + 2 atomów , ale ponieważ po prawej stronie w równaniu znajduje się woda , która zbudowana jest z atomów wodoru to wyznaczony przez nas współczynnik(2n+2) nalezy podzielić przez te 2 atomy 

 

Atomy tlenu występują w każdym składniku równania  , rozpoczynamy więc od określenia liczby atomów tlenu po prawej stronie i tak z cząsteczki wody zyskujemy n+1 atomów tlenu , natomiast z cząsteczki dwutlenku węgla 2n atomów tlenu , gdyż cząsteczka tego gazu zbudowana jest z 2 atomów tlenu przez  które trzeba pomnożyć współczynnik przed cząsteczką   Stąd sumarycznie po prawej stronie  jest   atomów tlenu 

Współczynniki należy dopasować by po lewej stronie mieć tą samą liczbę atomów tlenu. Należy zwrócić uwagę , że po lewej stronie w równaniu w alkoholu jest już 1 atom tlenu, należy więc odjąć go , stąd mamy 3n + 1 - 1 = 3n Oraz widzimy , że również cząsteczka tlenu zbudwoana jest z dwóch atomów tlenu , stąd wyznaczony współczynnik należy podzielić przez 2 . I otrzymujemy : 

 

b)   

Przy ustaleniu współczynników dotyczących atomów węgla i wodoru postępujemy analogicznie , jak w poprzednim przykładzie. natomiast przy ustaleniu atomów tlenu , należy zwrócić uwagę , że tym razem po prawej stronie mamy  cząsteczkę tlenku węgla(II) zawierającego tylko 1 atom tlenu , stąd sumaryczna liczba atomów tlenu po prawej stronie to n+n+1 = 2n+1 

Współczynnniki należy tak dopasować by po lewej stronie mieć tą samą liczbę atomów tlenu Należy zwrócić uwagę , że po lewej stronie w równaniu w alkoholu jest już 1 atom tlenu , należy więc odjąć go , stąd mamy 2n + 1 - 1 = 2n Oraz widzimy , że również cząsteczka tlenu zbudowana jet z dwóch atomów , tlenu stąd wyznaczony współczynnik należy podzielić przez  2 . I otrzymujemy : 

  

 

c)   

Przy ustaleniu współczynników dotyczących atomów węgla i wodoru postępujemy  analogicznie , jak w  poprzednim przykładzie. Natomiast przy ustaleniu atomów tlenu , należy zwrócić uwagę , że tym razem po prawej stronie mamy tylko wodę zawierającą n+ 1 atomów wodoru 

Współczynniki należy tak dopasować by po lewej stronie mieć taką samą liczbę atomów tlenu. Należu zwrócić uwagę , że po lewej stronie w równaniu w alkoholu jest już 1 atom tlenu , należy więc odjąć go , stąd mamy n+ 1 - 1= n Oraz widzimy , że również , cząsteczka tlenu zbudowana jest z dwóch atomów tlenu , stąd wyznaczony współczynnik należy podzielić przez 2 I otrzymujemy :