Chemia
 
Chemia w zadaniach i przykładach (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Ustal wzór sumaryczny i nazwę węglowodoru o masie cząsteczkowej 112 u, jeżeli w reakcji spalania tego węglowodoru otrzymano 35,2 g tlenku węgla(IV) i 14,4 g pary wodnej 4.13 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Ustal wzór sumaryczny i nazwę węglowodoru o masie cząsteczkowej 112 u, jeżeli w reakcji spalania tego węglowodoru otrzymano 35,2 g tlenku węgla(IV) i 14,4 g pary wodnej

476 Zadanie
477 Zadanie
478 Zadanie
479 Zadanie
480 Zadanie
481 Zadanie
482 Zadanie

Podobnie jak w poprzednich tego typu zadaniach, rozwiązywanie należy rozpocząć od napisania równania spalania całkowitego węglowodoru i uzupełnić dane z treści zadania poniżej równania a powyżej masy cząsteczkowe rozpatrywanych składników: 

 

 W celu rozszyfrowania jaki węglowdór  został utleniony, należy wyznaczyć liczbę moli powstałego dwutlenku węgla wiedząc, że: 

 

W ten sam sposób wyznaczamy liczbę moli atomu wodoru, wiedząc, że: 

 

Ale wiedząc, że w cząsteczce wody są dwa atomy wodoru to uzyskaliśmy dwa razy więcej moli, czyli 1,6 mola wodoru. Zapisujemy stosunek molowy pierwiastków w związku: 

Ze stosunku węgla do wodoru wynoszącego 1 : 2 dowiadujemy się,  że szukanym węglowodorem jest alken. Znają wzór ogólny alkenów oraz masę cząsteczkową poszukiwanego węglowodoru, możemy podać jego wzór : 

 

 ( skracamy jednostki "u" ) 

 

 

 

Odpowiedź : Poszukiwanym węglowodorem jest okten