Chemia
 
Chemia w zadaniach i przykładach (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Na podstawie opisów reakcji spalania węglowodorów ustal wzory sumaryczne i nazwy systematyczne tych węglowodorów 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Na podstawie opisów reakcji spalania węglowodorów ustal wzory sumaryczne i nazwy systematyczne tych węglowodorów

476 Zadanie
477 Zadanie
478 Zadanie
479 Zadanie
480 Zadanie
481 Zadanie
482 Zadanie

a)

Zadanie rozwiązujemy zapisując równanie spalania całkowitego węglowodoru , który oznaczymy jako   , a następnie z danych współczynników w treści zadania dopasujemy prawidłowy wzór poszukiwanego węglowodoru 

 

Pamiętając, że liczba atomów danego pierwiastka z prawej strony musi być równa liczbie atomów tego pierwiastka z lewej strony, zauważymy, że z prawej strony jest 10 atomów węgla, a więc z lewej też tyle ich będzie, przy czym mamy 2 cząsteczki węglowodoru, więc 10 atomów należy podzielić przez te 2 cząsteczki. W ten sposób uzyskamy zawartość atomów węgla w 1 cząsteczce. Podobnie jest z wodorem - po prawej  jest go 20 atomów, to po lewej stronie będzie go też 20 , przy czym po podzieleniu przez 2 wychodzi nam liczba atomów wodoru w 1 cząsteczce . Na koniec uzupełnimy jeszcze równanie, dopisując ilość atomów tlenu jakie wzięły udział w reakcji: 

 

Odpowiedź : Poszukiwany węglowodór to penten 

b)

Tak samo jak w poprzednim przykładzie zapisujemy równanie spalania niecałkowitego węglowodoru , który tak samo oznaczamy jako C x H y , a następnie z danych współczynników w treści  zadania dopasujemy prawidłowy wzór poszukiwanego węglowodoru 

 

I tak samo jak poprzedno uzupełniamy współczynnik po obu stronach równania tak, aby dostać równą liczbę atomów tego samego pierwiastka. 

Widzimy, że z prawej strony jest 8 atomów węgla, więc z lewej też tyle ich będzie, przy czym widzimy, że tym razem mamy 4 cząsteczki węglowodoru, więc 8 atomów należy podzielić przez te 4 cząsteczki węglowodoru. W ten sposób uzyskamy zawartość atomów węgla w jednej cząsteczce. Podobnie jest z wodorem - po prawej jest 8 atomów wodoru, to po lewej  stronie będzie go też 8, przy czym po podzieleniu przez 4 wychodzi nam liczba atomów wodoru w jednej cząsteczce. Na koniec uzupełniamy jeszcze równanie, dopisując ilość atomów tlenu, jakie wzięły udział w reakcji.  

 

Odpowiedź : Poszukiwany węglowodór to etyn