Chemia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Powszechnie używanym produktem przeróbki ropy naftowej jest benzyna - mieszanina ciekłych węglowodorów 4.17 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Powszechnie używanym produktem przeróbki ropy naftowej jest benzyna - mieszanina ciekłych węglowodorów

454 Zadanie
455 Zadanie
456 Zadanie
457 Zadanie
458 Zadanie
459 Zadanie
460 Zadanie
461 Zadanie

Benzyna - mieszanina węglowodorów alifatycznych zawierających w cząsteczce od 5 do 12 atomów węgla.

Pentan C₅H₁₂
Heksan C₆H₁₄
Heptan C₇H₁₆
Oktan C₈H₁₈