Chemia
 
Chemia w zadaniach i przykładach (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
W reakcji 184 g kwasu metanowego HCOOH z propanolem C3H7OH powstają metanian propylu HCOOC3H7 i woda 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii

W reakcji 184 g kwasu metanowego HCOOH z propanolem C3H7OH powstają metanian propylu HCOOC3H7 i woda

435 Zadanie
436 Zadanie
437 Zadanie
438 Zadanie
439 Zadanie
440 Zadanie
441 Zadanie
442 Zadanie

 

 

Zapisujemy masy reagentów

 

Obliczamy masę powstałego metanianu propylu (przy założeniu 100% wydajności) 

Następnie obliczamy ile produktu powstanie, gdy uwzględnimy wydajność reakcji

 

Odpowiedź : Masa metanianu propylu wynosi 228,8 g