Chemia
 
Chemia w zadaniach i przykładach (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Całkowitemu spaleniu uległo 12,04 * 1023 cząsteczek acetylenu, według równania 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii

  

1 mol cząsteczek jakiegokolwiek związku zawiera 6,02 . 10 23 cząsteczek. Z równania reakcji widzimy, że dwa mole cząsteczek acetylenu ulega spaleniu z wykorzystaniem 5 moli cząsteczek tlenu. Wiemy również, że całkowitemu spaleniu uległo 12,04 . 10 23 cząsteczek acetylenu. Obliczmy ile tlenu było potrzebne do przeprowadzenia tej reakcji (wykorzystujemy metodę proporcji):

 

Odpowiedź: Do reakcji potrzebne było 3,01 . 10 24 cząsteczek tlenu