Chemia
 
Chemia w zadaniach i przykładach (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Oblicz, ile gramów tlenu powstanie podczas rozkładu 60 g tlenku rtęci(II) 4.83 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Należy napisać równanie rozkładu tlenku rtęci i uwzględnić współczynniki : 

Aby wyliczyć ile gramów tlenu powstanie w wyniku tej reakcji na początku wyznaczmy masy cząsteczkowe wszystkich reagentów (substratów i produktów) biorących udział w tej reakcji (stechiometrycznie)

Z równania reakcji wynika, że 2 . 216g tlenku rtęci(II) ulega rozkładowi dając 32g tlenu. Obliczmy więc, korzystając z metody proporcji, ile gramów tlenu powstanie z rozkładu 60g tlenku rtęci(II)

 

Odpowiedź: W wyniku tej reakcji powstanie 4,44 g tlenu