Chemia
 
Chemia w zadaniach i przykładach (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Podanym nazwom tlenków (1-5) przyporządkuj ich wzory sumaryczne (A -F) oraz opisy (a-f) 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Podanym nazwom tlenków (1-5) przyporządkuj ich wzory sumaryczne (A -F) oraz opisy (a-f)

235 Zadanie
236 Zadanie
237 Zadanie
238 Zadanie
239 Zadanie

1. tlenek węgla(II) - E - d

2. tlenek węgla (IV) - B - e

3. tlenek wodoru  - D - c

4. tlenek siarki(IV) - A - a

5. tlenek żelaza(II) - C - f