Chemia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
W 300 g wody rozpuszczono... 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Dane

 

 

Szukane

 

Rozwiązanie

Wyznaczamy masę substancji zawartą w 2-procentowym roztworze:

Wiemy, że masa roztworu równa jest sumie mas wody oraz substancji:

Podstawiamy dane liczbowe:

W roztworze powinno znajdować się 6,12 g soli. Sól ta występuje jednak tylko w postaci hydratu. Obliczmy więc w jakiej masie hydratu znajdzie sią taka masa soli. W tym celu musimy wyznaczyć masę cząsteczkową hydratu i soli bezwodnej

Masa cząsteczkowa hydratu wynosi  

 

Masa cząsteczkowa BaI 2 wynosi : 

 

Ilość gramów hydratu konieczne jest by w roztworze znajdowało się 50g substancji oblicza się z proporcji : 

 

 

Czyli : 

 

 

 

 

Odpowiedź : Do przygotowania roztworu konieczne jest użycie 6,68g BaI 2 . 2H 2 O