Chemia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014

Oblicz, ilu gramów Na2CO3 * 10 H2O i ilu gramów wody potrzeba do przygotowania 250 g 20 - procentowego roztworu węglanu sodu Na2CO3

198 Zadanie
199 Zadanie
200 Zadanie
201 Zadanie
202 Zadanie
203 Zadanie

Dane

 

 

Szukane

 

 

Rozwiązanie

Wyznaczamy masę substancji w 20-procentowym roztworze

Masa substancji wynosi 50g. 

Masa cząsteczkowa hydratu wynosi 

`m_(Na_2CO_3*10H_2O) = 2*23u + 12u + 3*16u + 10*(2*1u + 16u) = 286u` 

Masa cząsteczkowa Na 2 CO 3 wynosi : 

`m_(Na_2CO_3) = 2*23u + 12u + 3*16u = 106u` 

Ilość gramów hydratu konieczne jest by w roztworze znajdowało się 50g substancji? Obliczmy to z proporcji : 

`286u Na_2CO_3*10H_2O\ \ -\ \ 106u Na_2CO_3` 

`xg Na_2CO_3*10H_2O\ \ -\ \ 50g Na_2CO_3` 

Czyli : 

`(286)/x = (106)/50` 

`x = (286*50)/106` 

`x = 134,9g `  

Masę roztworu wyznaczmy z wzoru:

`m_r =m_w + m_(hydratu)` 

Zatem masa wody będzie równa: 

`m_w = m_r - m_(hydratu)` 

`m_w = 250g - 134,9g = 115,1g` 

 

Odpowiedź : Do przygotowania roztworu konieczne jest użycie 134,9 g Na 2 CO 3 . 10H 2 O oraz 115,1g H 2 O