Chemia
 
Chemia w zadaniach i przykładach (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Ustal wzór sumaryczny i podaj nazwę... 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

a)

2 atomy mają masę 112u. Jeden atom ma więc masę:

Jest to żelazo (Fe)

3 atomy mają masę 96u. Jeden atom ma więc masę:

Jest to siarka (S)

wzór: Fe 2 S 3 ,  siarczek żelaza(III)

b)

Dwa atomy mają masę 71u. Jeden atom ma więc masę:

Jest to chlor (Cl)

Siedem atomów ma masę 112u. Jeden atom ma więc masę:

Jest to tlen (O)

wzór: Cl 2 O 7  ,  tlenek chloru(VII)

c)

Dwa atomy mają masę 150u. Jeden atom ma więc masę:

Jest to arsen (As)

Łączna masa związku wynosi 310u. Pozostałych 5 atomów ma więc masę:

Jeden atom ma więc masę:

Jest to siarka (S)

wzór: As 2 S 5 , siarczek  arsenu(V)

d)

Dwa atomy mają masę 22 u. Jeden atom ma więc masę:

Jest to bor (B)

Łączna masa związku wynosi 70u. Pozostałe 3 atomy mają więc masę:

Jeden atom ma więc masę:

Jest to tlen (O)

wzór: B 2 O 3 , tlenek boru