Chemia
 
Chemia w zadaniach i przykładach (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Na podstawie położenia w układzie okresowym podaj informacje o pierwiastkach 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Na podstawie położenia w układzie okresowym podaj informacje o pierwiastkach

87 Zadanie
88 Zadanie
89 Zadanie
90 Zadanie
91 Zadanie
92 Zadanie

a)

Chlor - Cl, niemetal, liczba masowa -35,5u, liczba atomowa -17, liczba elektronów - 17, liczba protonów - 17, liczba neutronów 19, grupa - 17, okres - 3, liczba powłok elektronowych - 3 , liczba elektronów walencyjnych - 7, 

konfiguracja elektronowa

b)

Neon - Ne, niemetal, gaz szlachetny, liczba masowa -20 u, liczba atomowa - 10, liczba elektronów - 10, liczba protonów - 10, liczba neutronów - 10, grupa - 18, okres - 2, liczba powłok elektronowych - 2, liczba elektronów walencyjncych - 8,

konfiguracja elektronowa