Chemia
 
Chemia w zadaniach i przykładach (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Przeprowadzono reakcję redukcji tlenku miedzi(II) wodorem... 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Należy zapisać równanie redukcji tlenku miedzi (II) wodorem i uwzględnić współczynniki reakcji: 

 

Następnie nad składnikami równania zapisujemy ich masy molowe obliczone na podstawie danych z układu okresowego i pomnożone przez współczynniki przy nich. Natomiast poniżej składników równania zaznaczamy dane z treści równania, czyli m_Cu = 3,2g oraz zaznaczamy nasz szukany parametr - m_H 2  jako x. 

      

Układamy proporcję, dzięki której wyznaczymy masę użytego wodoru: 

 

 

Do reakcji użyto więc 0,1g wodoru. Wiedząc, że 1 mol wodoru ma masę 2g możemy wyznaczyć ile moli stanowi 0,1g wodoru 

Do reakcji użyto więc 0,1g wodoru, czyli 0,05 mol.

Wiedząc, że 1 mol wodoru składa się z 6,02 . 10 23  cząsteczek, możemy wyliczyć ile cząsteczek wodoru jest w 0,05mol H 2

 

 

Do reakcji użyto więc 0,1g wodoru, czyli 0,05 mol, czyli 0,301 . 10 23 cząsteczek.

Wiedząc, że 1 mol wodoru ma objętość 22,4dm 3  możemy wyznaczyć jaką objętość stanowi 0,05mol wodoru: 

 

 

 

Odpowiedź:  Do reakcji użyto więc 0,1g wodoru, czyli 0,05 mol, czyli 0,301 . 10 23  cząsteczek o łącznej objętości 1120 cm 3