Chemia
 
Chemia w zadaniach i przykładach (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Badając kwasowość gleby, stwierdzono, że pH roztworu glebowego wynosi 4 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Badając kwasowość gleby, stwierdzono, że pH roztworu glebowego wynosi 4

123 Zadanie
124 Zadanie
125 Zadanie
126 Zadanie

 ( stężenie molowe jonów H + wynosi 10 -4  mol/dm 3  - Cm1) 

  ( stężenie molowe jonów H +  ma wynosić 10 -5  mol/dm 3 - Cm2) 

Korzystając ze stężenia molowego wyznaczamy różnicę pomiędzy aktualnym stężeniem jonów H + , a stężeniem, które mamy otrzymać: 

 

 

Odpowiedź:  Należy usunąć z każdego 1dm 3  roztworu 9 . 10 -5  mola jonów H +