Chemia
 
Chemia w zadaniach i przykładach (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Określ odczyn roztworów otrzymanych w wyniku zmieszania 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

a)   

     

     

Po zmieszaniu otrzymujemy obojętny roztwór NaNO 3 (jest to sól mocnej zasady i mocnego kwasu - nie hydrolizuje) gdyż mieszamy kwas z zasadą zgodnie ze stechiometrią reakcji zobojętniania 

b)

     z zadania 

   ze stechiometrii 

Uzyskamy odczyn zasadowy, ponieważ jonów kwasowych H + jest dwa razy mniej niż jonów OH -  

c)    z zadania

      ze stechiometrii 

 Uzyskamy odczyn kwasowy, ponieważ jonów kwasowych H + jest dwa razy więcej niż jonów OH -