Chemia
 
Chemia w zadaniach i przykładach (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Napisz w postaci jonowej oraz jonowej skróconej równania reakcji hydrolizy soli o podanych wzorach 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Napisz w postaci jonowej oraz jonowej skróconej równania reakcji hydrolizy soli o podanych wzorach

95 Zadanie
96 Zadanie
97 Zadanie
98 Zadanie
99 Zadanie
100 Zadanie
101 Zadanie
102 Zadanie

a) 

 

 

Zachodzi hydroliza anionowa - anion reaguje z wodą. Roztwór wykazuje odczyn zasadowy, gdyż obecne są jony OH -  

Sole mocnych zasad i słabych kwasów mają odczyn zasadowy  

b) 

 

 

 

Zachodzi hydroliza kationowa - kation reaguje z wodą. Roztwór wykazuje odczyn kwasowy, gdyż obecne  są jony H +  

Sole mocnych kwasów i słabych zasad mają oczyn kwasowy  

c)   

 

 

Zachodzi hydroliza anionowa - anion reaguje z wodą. Roztwór wykazuje odczyn zasadowy  gdyż obecne są jony OH -  

Sole mocnych zasad i słabych kwasów mają odczyn zasadowy  

d)   

 

 

Zachodzi  hydroliza kationowa - kation reaguje z wodą . Roztwór wykazuje odczyn kwasowy gdyż obecne są jony H +

Sole mocnych kwasów i słabych zasad mają odczyn kwasowy