Chemia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014

Oblicz stężenie molowe jonów H+ w roztworze...

87 Zadanie
88 Zadanie
89 Zadanie

 

 

 

 

Przekształcamy wzór aby obliczyć    : 

 

 

  

 

Stężenie molowe jonów H + wynosi 0,008 mol/dm 3