Chemia
 
Chemia w zadaniach i przykładach (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
W 0,4 dm3 roztworu znajduje się 80 g siarczanu(VI) miedzi(II) 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii

W 0,4 dm3 roztworu znajduje się 80 g siarczanu(VI) miedzi(II)

47 Zadanie
48 Zadanie
49 Zadanie
50 Zadanie
51 Zadanie

Dane

 

 

Szukane

Rozwiązanie

Wyznaczamy masę molową CuSO 4

 

Liczba moli CuSO 4 wynosi : 

 

Wyznaczamy stężenie molowe:

Podstawiamy dane liczbowe:

 

Odpowiedź : Stężenie molowe roztworu wynosi 1,25 mol/dm 3