Chemia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Oblicz skład procentowy ( procent masowy ) związków chemicznych o podanych nazwach 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Oblicz skład procentowy ( procent masowy ) związków chemicznych o podanych nazwach

20 Zadanie
21 Zadanie
22 Zadanie
23 Zadanie
24 Zadanie
25 Zadanie

a) wodorotlenek magnezu

Obliczamy zawartość procentową magnezu w wodorotlenku magnezu:

Obliczamy zawartość procentową tlenu w wodorotlenku magnezu

Obliczamy zawartość % z wodoru - Z

W wodorotlenku magnezu jest 3,4% wodoru, 41,4% magnezu 55,2% tlenu

 

b) węglan wapnia

Obliczamy zawartość procentową wapnia w węglanie wapnia:

`X=(40g*100%)/(100g) `

`X=40%` 

Obliczamy zawartość procentową węgla w węglanie wapnia:

`100g\ CaCO_3\ \ -\ \ 100%`

`12g\ C\ \ -\ \ Y`

`Y=(100%*12g)/100g`

`Y=12%`

Obliczamy zawartość % tlenu - Z

`12%+40%+z=100%`

`Z=100%-(12%+40%)=48%`

W wodorotlenku magnezu jest 12 % węgla, 40% wapnia i 48% tlenu.

 

c) tlenek żelaza(III)

`M_(Fe_2O_3)=2*M_(Fe)+3*M_O=2*56g/(mol)+3*16g/(Mol)=160g/(mol)`

Obliczamy zawartość żelaza w tlenku żelaza(III):

`160g\ Fe_2O_3\ \ -\ \ 100%`

`112g\ Fe\ \ -\ \ x`

`x=(100%*112g)/(160g)`

`X=70%`

Obliczamy zwartość procentową tlenu - Y

`70%+y=100%`

`Y=30%`

W tlenku żelaza (III) jest 70% żelaza i 30% tlenu 

 

d) azotan(III) wapnia

`M_(Ca(NO_2)_2)=M_(Ca)+2*M_N+4*M_O=40g/(mol)+2*14g/(mol)+4*16g/(mol)=132g/(mol)`

Obliczamy zawartość % wapnia azotanie(III) wapnia:

`132g\ Ca(NO_2)_2\ \ -\ \ 100%`

`40g\ Ca\ \ -\ \ x`

`X=(100%*40g)/(132g)`

`X=30,3%`

Obliczamy zawartość % tlenu w azotanie(III) wapnia:

`132g\ Ca(NO_2)_2\ \ -\ \ 100%`

`64g\ O\ \ -\ \ Y`

`Y=(100%*64g)/(132g)`

`Y=48,5%`

Obliczamy zawartość % azotu - Z

`Z=100%-(48,5%+30,3%)=21,2% `

W azotanie (III) wapnia jest 30,3% wapnia, 48,5 % tlenu i 21,2 % azotu.