Chemia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Oblicz skład procentowy ( procent masowy ) związków chemicznych o podanych nazwach 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Oblicz skład procentowy ( procent masowy ) związków chemicznych o podanych nazwach

20 Zadanie
21 Zadanie
22 Zadanie
23 Zadanie
24 Zadanie
25 Zadanie

a) wodorotlenek magnezu

Obliczamy zawartość procentową magnezu w wodorotlenku magnezu:

Obliczamy zawartość procentową tlenu w wodorotlenku magnezu

Obliczamy zawartość % z wodoru - Z

W wodorotlenku magnezu jest 3,4% wodoru, 41,4% magnezu 55,2% tlenu

 

b) węglan wapnia

Obliczamy zawartość procentową wapnia w węglanie wapnia:

 

Obliczamy zawartość procentową węgla w węglanie wapnia:

Obliczamy zawartość % tlenu - Z

W wodorotlenku magnezu jest 12 % węgla, 40% wapnia i 48% tlenu.

 

c) tlenek żelaza(III)

Obliczamy zawartość żelaza w tlenku żelaza(III):

Obliczamy zwartość procentową tlenu - Y

W tlenku żelaza (III) jest 70% żelaza i 30% tlenu 

 

d) azotan(III) wapnia

Obliczamy zawartość % wapnia azotanie(III) wapnia:

Obliczamy zawartość % tlenu w azotanie(III) wapnia:

`64g\ O\ \ -\ \ Y`

`Y=(100%*64g)/(132g)`

`Y=48,5%`

Obliczamy zawartość % azotu - Z

`Z=100%-(48,5%+30,3%)=21,2% `

W azotanie (III) wapnia jest 30,3% wapnia, 48,5 % tlenu i 21,2 % azotu.