Chemia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014

Oblicz, w ilu molach wodorotlenku wapnia znajdują się 2 g wapnia

13 Zadanie
14 Zadanie
15 Zadanie
16 Zadanie
17 Zadanie
18 Zadanie
19 Zadanie

Dane:

Szukane:

Rozwiązanie:

Obliczmy masę atomu wapnia i cząsteczki wodorotlenku wapnia:

Widzimy, że w jednym molu wodorotlenku wapnia o masie 74g znajduje się jeden atom wapnia o masie 40g. Obliczmy zatem, korzystając z metody proporcji, w ilu molach wodorotlenku wapnia znajdują się 2g wapnia:

`1mol\ Ca(OH)_2\ \ -\ \ 40g\ Ca`

`xmol\ Ca(OH)_2\ \ -\ \ 2g\ Ca`

`X=(1mol*2g)/(40g)`

`X=0,05mol`

 

Odpowiedź:  W 0,05 mola wodorotlenku wapnia znajduje się 2g wapnia.