Chemia
 
Chemia w zadaniach i przykładach (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Dobierz nazwy substratów i produktów tak, aby tworzyły zapisy słowne reakcji chemicznych wodoru z różnymi substancjami 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Dobierz nazwy substratów i produktów tak, aby tworzyły zapisy słowne reakcji chemicznych wodoru z różnymi substancjami

34 Zadanie
35 Zadanie
36 Zadanie
37 Zadanie
38 Zadanie

siarka + wodór -> siarkowodór

tlen + wodór -> woda

chlor + wodór -> chlorowodór

tlenek miedzi(II) + wodór -> miedź + woda

azot + wodór -> amoniak

węgiel +wodór - > metan

fosfor + wodór -> fosforowodór