Chemia
 
Chemia w zadaniach i przykładach (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
W procesie spalania zasiarczonego węgla kamiennego i ropy naftowej do powietrza dostają się tlenki siarki, które przyczyniają się do powstania tzw. kwaśnych opadów 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

W procesie spalania zasiarczonego węgla kamiennego i ropy naftowej do powietrza dostają się tlenki siarki, które przyczyniają się do powstania tzw. kwaśnych opadów

19 Zadanie
20 Zadanie
21 Zadanie
22 Zadanie
23 Zadanie

1 t węgla zawiera 0,8% siarki. Obliczmy masę siarki zawartej w tym węglu:

 

Odpowiedź: 1 tona węgla zawiera 8 kg siarki