Chemia
 
Chemia w zadaniach i przykładach (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Zaznacz nazwy substancji, które przyczyniają się do zanieczyszczenia atmosfery, są emitowane przez zakłady energetyczne i gospodarstwa domowe 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Zaznacz nazwy substancji, które przyczyniają się do zanieczyszczenia atmosfery, są emitowane przez zakłady energetyczne i gospodarstwa domowe

13 Zadanie
14 Zadanie
15 Zadanie
16 Zadanie
17 Zadanie
18 Zadanie

amoniak

tlenek siarki(IV)

metan

tlenek węgla(II)

chlorowodór

tlenek węgla(IV)