Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Ewa Duvnjak,Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013
Wyłącz wspólny czynnik przed nawias. a) 25xy-15x+5, (...) 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

`c) -4xy+12x+16y=4*(-xy)+4*3x+4*4y=4(-xy+3x+4y)`

`d) 15x^3+4x^2y-x^2=x^2*15x+x^2*4y+x^2*(-1)=x^2(15x+4y-1)`

`e)2/3xy^2-(xy)/3+x/3=1/3x*2y^2+1/3x*(-y)+1/3x*1=1/3x(2y^2-y+1)`

`f) 7xy+4x^2y^2+x^3y^3=xy*7+xy*4xy+xy*x^2y^2=xy(7+4xy+x^2y^2)`

`g)0,3xy^2-0,2x^2y+0,1xy=0,1xy*3y+0,1xy*(-2x)+0,1xy*1=0,1xy(3y-2x+1)`

`h) 3x^2y-6x^2y^2-5xy^2=xy*3x+xy*(-6xy)+xy*(-5y)=xy(3x-6xy-5y)`

`i)15p^2q^2-9p^3q^2+27pq^2=3pq^2*5p+3pq^2*(-3p^2)+3pq^2*9=3pq^2(5p-3p^2+9)`

`j)4ab^2c^3-8a^2b^2c^2+6a^3b^2c=2ab^2c*2c^2+2ab^2c*(-4ac)+2ab^2c*3a^2=2ab^2c(2c^2-4ac+3a^2)`