Matematyka
 
Matematyka wokół nas 2 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Ewa Duvnjak,Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013
Narysuj konstrukcyjnie: a) trójkąt równoboczny o boku 7 cm, (...) 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

a) Aby skonstruować trójkąt równoboczny o boku 7 cm należy wykreślić odcinek długości 7 cm, ustawić rozwartość cyrkla także na 7 cm, następnie z obu końców odcinka poprowadzić łuki - miejsce przecięcia jest trzecim wierzchołkiem trójkąta.

Środek okręgu opisanego na trójkącie to miejsce przecięcia symetralnych boków trójkąta, natomiast środek okręgu wpisanego w trójkąt to miejsce przecięcia dwusiecznych jego kątów, jednak w trójkącie równobocznym symetralne boków pokrywają się z dwusiecznymi kątów.

Konstruujemy symetralne i kreślimy okręgi: wpisany w trójkąt (o promieniu równym odległości miejsca przecięcia symetralnych od dowolnego boku) oraz opisany na trójkącie (o promieniu równym odległości miejsca przecięcia symetralnych od dowolnego wierzchołka trójkąta).

 

b) Aby skonstruować kwadrat o boku 5 cm należy najpierw skonstruować dwie proste prostopadłe i odmierzyć na nich po 5 cm, następnie skosntruować prostą prostopadłą do jednego z boków, przechodzącą przez jeden z dwóch wcześniej wyznaczonych wierzchołków kwadratu. 

Środek okręgu opisanego na kwadracie to miejsce przecięcia symetralnych boków kwadratu, natomiast środek okręgu wpisanego w kwadrat to miejsce przecięcia dwusiecznych jego kątów. W kwadracie dwusieczne kątów pokrywają się z przekątnymi. 

 

 

 

Odpowiedź:

Okrąg wpisany i opisany na trójkącie równobocznym mają ten sam środek, analogicznie okrąg wpisany i opisany na kwadracie mają te same środki.

Załączniki: