Matematyka
 
Matematyka wokół nas 2 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Ewa Duvnjak,Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013
Narysuj dowolny pięciokąt wklęsły. Zbuduj prostokąt, którego obwód jest równy obwodowi pięciokąta, wiedząc, że stosunek długości boków prostokąta jest równy 3:1. 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Narysuj dowolny pięciokąt wklęsły. Zbuduj prostokąt, którego obwód jest równy obwodowi pięciokąta, wiedząc, że stosunek długości boków prostokąta jest równy 3:1.

6 Zadanie
7 Zadanie
8 Zadanie
9 Zadanie
10 Zadanie
11 Zadanie
12 Zadanie
13 Zadanie
14 Zadanie
15 Zadanie
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

Skoro stosunek długości boków prostokąta ma wynosić 1:3, to oznacza, że obwód prostokąta można zapisać jako x+3x+x+3x=8x. 

 

1. Rysujemy dowolny pięciokąt wklęsły ABCDE.

2. Rysujemy prostą, zaznaczamy na niej punkt A', następnie odmierzamy cyrklem długość boku AB, nie zmieniając rozwartości cyrkla kreślimy łuk z punktu A', punkt przecięcia łuku z prostą nazywamy B'. Tak samo postępujemy z kolejnymi bokami, punkty przecięcia nazywając kolejno C', D', E' i A". 

3. Odcinek A'A" ma długość równą obwodowi pięciokąta ABCDE, musimy skonstruować odcinek o długości 8 razy krótszej, który pomoże skonstruować szukany prostokąt. Z punktów A' oraz A" kreślimy po dwa łuki ( w górę i w dół), przez punkty przecięcia prowadzimy prostą, odcinek FA" ma długość równą połowie odcinka A'A". Następnie to samo wykonujemy dla odcinka FA", punkt przecięcia prostych nazywamy G. Odcinek GA" ma długość równą 1/4 długości odcinka A'A". Wykonujemy czynność ostatni raz dla odcinka GA", punkt przecięcia prostych nazywamy H. Odcinek HA" ma długość równą 1/8 długości odcinka A'A".

4. Przechodzimy do konstrukcji prostokąta:

   a) kreślimy prostą 

   b) konstruujemy prostą prostopadłą - z dowolnych dwóch miejsc na prostej kreślimy po dwa łuki - w górę i w dół. Łączymy uzyskane w ten sposób punkty i otrzymujemy prostą prostopadłą. Punkt przecięcia prostych nazywamy I. 

   c) odmierzamy cyrklem odcinek HA" i nie zmieniając rozwartości cyrkla z punktu I kreślimy 3 łuki, utworzony punkt nazywamy J.

   d) musimy skonstruować prostą prostopadłą do prostej IJ przechodzącą przez punkt J, w tym celu wbijamy cyrkiel w punkt J i kreślimy z niego dwa łuki o tej samej rozwartości - w prawo i lewo, otrzymane punkty nazywamy X, W. Kreślimy po dwa łuki (w górę i w dół) z punktów X i W. Łączymy punkty przecięcia łuków w ten sposób otrzymując prostą prostopadłą do prostej IJ. 

   e) na obu prostych prostopadłych do prostej IJ odmierzamy odcinki długości odcinka HA", otrzymane punkty nazywamy K oraz K. Czworokąt IJKL jest szukanym prostokątem. 

Załączniki: